Giới thiệu

  Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn là một cơ quan nghiên cứu khoa học hoạch toán độc lập, tự thu chi, không sử dụng ngân sách nhà nước. Trung tâm được thành lập theo Quyết định Quyết định số 535/YTB-QĐ của Hiệu trưởng Đại học Y Thái Bình năm 1994.

   

  .

Nhân lực

Nhân lực của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn

  Trung tâm nghiên cứu Dân số và Sức khỏe nông thôn có đội ngũ cán bộ có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu về y tế, sức khỏe cộng đồng, các vấn đề xã hội. Hiện nay, có 27 cán bộ làm việc tại Trung tâm. Dưới đây là danh sách cán bộ của trung tâm.

 

Các dự án

Các dự án đã triển khai

  Trung tâm đã có 20 năm kinh nghiệm thực hiện các đánh giá các dự án, thực hiện các nghiên cứu về hệ thống y tế, sức khỏe cộng đồng và các vấn đề xã hội khác. Dưới đây là thông tin các dự án, đánh giá, nghiên cứu tiêu biểu mà trung tâm đã thực hiện thành công.

Tài liệu xb

Những bài báo và sách đã xuất bản của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn

  Những bài báo và sách đã xuất bản

   

Đối tác

Đối tác của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn

  TTrung tâm đã có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và được tài trợ của các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế sau đây:

   

CS vật chất

Cơ sở vật chất của trung tâm 

  Trung tâm có 1 xe ô tô Land cruise do FHI tài trợ, 30 bộ máy vi tính, 1 máy photocopy, 1 máy Fax, Email và đầy đủ phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc, phòng làm việc và mọi thiết bị văn phòng khác có thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu.

   

Tin cập nhật